آموزش زبان انگلیسی در اکسین چنل بر اساس متد منحصر به فرد و استانداردهای انجمن آموزش اروپا و چارچوب آموزشی اتحادیه اروپا CEFR انجام می شود. در این بخش با برنامه آموزش زبان اکسین چنل متناسب با سطوح مختلف در هر دوره آشنا میشویم ؛ جهت اطلاع از جزییات هر برنامه بر روی سطح مورد نظر و برای دریافت اطلاعات تکمیلی روی هر بخش کلیک نمایید

برنامه آموزش زبان سطح A0
برنامه آموزش زبان سطح A1
برنامه آموزش زبان سطح A2
برنامه آموزش زبان سطح B1
برنامه آموزش زبان سطح B2

برنامه آموزش زبان سطح B1

هفته اول

Culture

۱st week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
درباره فرهنگ کشور صحبت کنم
از دیگران درباره فرهنگشون بپرسم و..
.

هفته دوم

Vacation

۲nd week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
درباره اینکه تا به حال به کجاها سفر کردم
تجربیات خودم رو درباره سفرم برای دوستانم بگم
کاربرد و ساخت زمان حال کامل
.

افراد موفق

هفته سوم

Family & Friends

۳rd week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
معرفی اعضاء خانواده
آشنایی گرامر ضمایر موصولی و…

هفته چهارم

Reports

۴th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
نحوه بیان و گزارش شنیده ها
آشنایی با گرامر مجهول ساده

هفته پنجم

Films

۵th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
درباره فیلم مورد علاقه ام صحبت کنم
تفاوت جمله گذشته ساده و گذشته کامل

هفته ششم

Tourism

۶th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
مکانهای دیدنی روبه یک توریست معرفی کنم
رو استفاده کنمWill وto be going to چطور
.

هفته هفتم

Then & Now

۷th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
زندگی فعلی مردم رو با گذشته مقایسه کنم
گرامر مربوط به مقایسه کردن رو استفاده کنم

هفته هشتم

Plans

۸th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
درباره طرحهایی که دارم میتونم به دوستانم صحبت کنم
از جملات شرطی چطور استفاده کنم

سفر

هفته نهم

Interviews

۹th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یادمیگیرم
تو مصاحبه شغلی چطور درباره خودم و سوابقم حرف بزنم و عبارتهای رو استفاده کنم که زیاد وقفه در صحبت کردنم نداشته باشم

هفته دهم

Lifestyles

۱۰th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم
درباره نحوه زندگی خودم و مردم کشورم صحبت کنم
کاربرد modal verbsدر جمله
.

هفته یازدهم

Books & Literature

۱۱th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم
درباره کتاب مورد علاقه ام حرف بزنم
و به دیگران پیشنهاد بدم
چطور از گرامر حال کامل استمراری استفاده کنم

هفته دوازدهم

Driving

۱۲th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم
علائم راهنمایی رانندگی تفاوت صفت و قید
و کاربرد آنها در جمله و..

هفته سیزدهم

Media

۱۳th week

مهمترین مطالبی رو که در این هفته یاد میگیرم
میتونم کلمات کلیدی مربوط به اخبار رو متوجه بشم
خبرهای روز رو نقل قول کنم

هفته چهاردهم

Feelings

۱۴th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
چطور احساسات خوب یا بدم رو بیان کنم
چطور احساسات دیگران رو نسبت به شخصی یا چیزی رو بیان کنم
شما میتونید احساس خودتون رو درباره محل زندگیتون بگید اینکه علاقه ای به محل زندگیتون دارید یا نه
میتونید احساس خودتون رو درباره موقعیتهای ناخوشایند بیان کنید

توریسم

هفته پانزدهم

City life

۱۵th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
درمورد ترافیک تو شهر حرف بزنم و وقتی ماشینها بهم گره میخورن بتونم توصیف کنم
قسمتهای مختلف شهر رو یاد میگیرم
یادمیگیرم وقتی به قرارم دیر میرسم بتونم علت رو توضیح بدم و عذر خواهی کنم

هفته شانزدهم

Making Suggestions

۱۶th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
عبارتهایی رو یاد میگیرم که بتونم نظرم رو به دیگران بگم
از دیگران بخوام پیشنهاد خودشون رو بهم بگن
یادمیگیرم که چطور پیشنهاد دیگران رو قبول و یا نپذیرم

هفته هغدهم

Hopes & Wishes

۱۷th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
میتونم آرزوهای خوبی برای خودم و دوستانم داشته باشم
یادمیگیرم که چطور پشیمانی و تاسف خودم رو ابراز کنم
میتونم درباره آرزوهایی که شاید امکان پذیر نباشن حرف بزنم

هفته هجدهم

Opinions

۱۸th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
نظر دوستانم رو درباره مسئله ای بپرسم
میتونم موافقت یا مخالفت خودم رو درباره موضوعی عنوان کنم
میتونم موضوعاتی رو با هم مقایسه کنم
.

هفته نوزدهم

Jobs

۱۹th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
میتونم تو مصاحبه شغلی ویژگیها و خصایص خودم صحبت کنم
میتونم نحوه پیشرفت و موفقیتم رو در محیط کاری بپرسم

هفته بیستم

Misunderstanding

۲۰th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
وقتی موضوعی رو متوجه نمیشم بتونم مجددا بپرسم
چطور عنوان کنم که موضوعی و یا رو متوجه نشدم
چطور عنوان کنم که منظور کسی رو متوجه نشده ام

هفته بیست و یکم

In a Hotel

۲۱th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
چطور تو هتل اطاقی رو رزرو کنم
اگر هتل رزرو من و گم کرده بود چی بگم
تو اطاقم چیزی خراب شده و یا کسری داره میتونم مشکلم رو حل کنم

هفته بیست و دوم

Restaurants

۲۲th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
میتونم غذای رستوران رو برای دوستانم توصیف کنم
درمورد انواع مختلف رستورانها با دوستانم صحبت کنم
.

هفته بیست و سوم

On the Phone

۲۳th week

مهمترین مطالبی که در این هفته یاد میگیرم
چطور با کسی پشت تلفن صحبت کنم
چطور پیغام بگیرم و بگذارم و….

صندلی داغ

هفته بیست و چهارم

Making Important Decisions

۲۴th week

مهمترین مطاللبی که در این هفته یاد میگیرم
درباره تصمیماتی که میخوام بگیرم حرف بزنم
درباره موضوعی که اتفاق افتاده ولی دوست داشتید به نحوی دیگه باشه