در روش انجمن آموزش اروپا، بخش مهمی از یادگیری زبان از طریق تماشای ویدئوهای آموزشی صورت میگیرد.

این ویدئوهای آموزشی که توسط مدرسین بین‌المللی و دارای مدرک بین‌المللی TESOL تدریس شده‌اند، فضایی مشابه یک کلاس را برای شما شبیه سازی می‌کنند و یا بیانی ساده مطالب آموزشی را به بیننده منتقل میکنند.

از ویژگی‌های مهم این ویدئوها، مدت زمان کوتاه و حجم پایین است که آنها را برای مشاهده در تلفن همراه و در ساعات مختلف شبانه روز ایده‌آل می‌سازد.

از مهمترین دستاوردهای آموزش زبان از طریق ویدئو، پیشرفت همزمان مهارت‌های گفتاری مانند لهجه و تلفظ صحیح واژگان با مهارت‌های درک مطلب و مهارتهای شنیداری است.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در روش‌های سنتی آموزش زبان‌های خارجی وجود دارد، تمرکز بر آموزش گرامر و واژگان به صورت مستقیم و مجزا از کاربرد آنهاست.

این شیوه آموزش سبب میشود زبان آموز نتواند از آموخته‌های خود در شرایط واقعی به خوبی استفاده کند، با وجود اینکه شاید در شرایط کلاس بتواند نکات گرامری یا واژگان مربوطه را به سادگی به کار گیرد. برای رفع این مشکل، روش انجمن آموزش اروپا از متد یادگیری زبان انگلیسی کاربردی استفاده میکند.

در این روش کلیه مطالب در قالب موضوعات کاربردی دسته بندی شده‌اند و در خلال آموزش این موضوعات، نکات گرامری و واژگان وابسته نیز به زبان آموز آموزش داده میشود. این موضوعات شامل مواردی مانند سفر، خرید، سلامت، استخدام و … هستند که هر فرد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار دارد.

علاوه بر محتوای آموزشی ثابتی که به صورت موضوعی در اختیار زبان آموز قرار می‌گیرد، بخش مهمی از آموزش در متد انجمن آموزش اروپا توسط مدرس آنلاین صورت می‌گیرد.

مدرس آنلاین به صورت دایمی با زبان آموز در ارتباط است، پیشرفت وی را زیر نظر دارد و متناسب با عملکرد وی، مطالب آموزشی مکملی را برای او ارسال میکند. بدین ترتیب هر زبان آموز متناسب با توانمندی خود و میزان زمانی که در اختیار دارد می‌تواند از محتوای آموزشی مکمل استفاده نماید.

این مدرس همچنین ترتیب صحیح مطالعه یا تماشای محتوای ارائه شده به زبان آموز را به وی آموزش می‌دهد تا میزان بهره‌وری وی افزایش یابد و بتواند به صورت مؤثرتری به یادگیری زبان بپردازد.

در روش انجمن آموزش اروپا ؛ آموزش زبان از طریق آموزه‌های کوتاه و مستمر انجام می‌گیرد. بدین ترتیب که زبان آموز بجای اختصاص چندین ساعت در یک یا چند روز هفته؛ هر روز مدت زمان کوتاهی را به یادگیری زبان اختصاص میدهد. بنابر این محتوای آموزشی قابل یادگیری در هر روز برای زبان آموز کاهش می‌یابد و این میزان یادگیری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر به دلیل استفاده از این روش، زبان آموز هر روز در معرض زبان انگلیسی قرار می‌گیرد و این یکی از مهمترین عوامل در یادگیری یک زبان خارجی است. موضوعات آموزشی هر هفته نیز به صورت کامل به یکدیگر مرتبط هستند و بنابراین محتوای آموزشی کوتاه هر روز، در انتهای هفته قابل تجمیع به یک موضوع آموزشی کامل هستند.

در متد انجمن آموزش اروپا، بخش مهمی از یادگیری زبان از طریق تماشای ویدئوهای آموزشی صورت میگیرد.

این ویدئوهای آموزشی که توسط مدرسین بین‌المللی و دارای مدرک بین‌المللی TESOL تدریس شده‌اند، فضایی مشابه یک کلاس را برای شما شبیه سازی می‌کنند و یا بیانی ساده مطالب آموزشی را به بیننده منتقل میکنند.

از ویژگی‌های مهم این ویدئوها، مدت زمان کوتاه و حجم پایین است که آنها را برای مشاهده در تلفن همراه و در ساعات مختلف شبانه روز ایده‌آل می‌سازد.

از مهمترین دستاوردهای آموزش زبان از طریق ویدئو، پیشرفت همزمان مهارت‌های گفتاری مانند لهجه و تلفظ صحیح واژگان با مهارت‌های درک مطلب و مهارتهای شنیداری است.

یکی از مهمترین مشکلاتی که در روش‌های سنتی آموزش زبان‌های خارجی وجود دارد، تمرکز بر آموزش گرامر و واژگان به صورت مستقیم و مجزا از کاربرد آنهاست.

این شیوه آموزش سبب میشود زبان آموز نتواند از آموخته‌های خود در شرایط واقعی به خوبی استفاده کند، با وجود اینکه شاید در شرایط کلاس بتواند نکات گرامری یا واژگان مربوطه را به سادگی به کار گیرد. برای رفع این مشکل، انجمن آموزش اروپا از متد یادگیری زبان انگلیسی کاربردی استفاده میکند.

در این روش کلیه مطالب در قالب موضوعات کاربردی دسته بندی شده‌اند و در خلال آموزش این موضوعات، نکات گرامری و واژگان وابسته نیز به زبان آموز آموزش داده میشود. این موضوعات شامل مواردی مانند سفر، خرید، سلامت، استخدام و … هستند که هر فرد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار دارد.

علاوه بر محتوای آموزشی ثابتی که به صورت موضوعی در اختیار زبان آموز قرار می‌گیرد، بخش مهمی از آموزش در متد انجمن آموزش اروپا توسط مدرس آنلاین صورت می‌گیرد.

مدرس آنلاین به صورت دایمی با زبان آموز در ارتباط است، پیشرفت وی را زیر نظر دارد و متناسب با عملکرد وی، مطالب آموزشی مکملی را برای او ارسال میکند. بدین ترتیب هر زبان آموز متناسب با توانمندی خود و میزان زمانی که در اختیار دارد می‌تواند از محتوای آموزشی مکمل استفاده نماید.

این مدرس همچنین ترتیب صحیح مطالعه یا تماشای محتوای ارائه شده به زبان آموز را به وی آموزش می‌دهد تا میزان بهره‌وری وی افزایش یابد و بتواند به صورت مؤثرتری به یادگیری زبان بپردازد.

در متد انجمن آموزش اروپا؛ آموزش زبان از طریق آموزه‌های کوتاه و مستمر انجام می‌گیرد. بدین ترتیب که زبان آموز بجای اختصاص چندین ساعت در یک یا چند روز هفته؛ هر روز مدت زمان کوتاهی را به یادگیری زبان اختصاص میدهد. بنابر این محتوای آموزشی قابل یادگیری در هر روز برای زبان آموز کاهش می‌یابد و این میزان یادگیری را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر به دلیل استفاده از این روش، زبان آموز هر روز در معرض زبان انگلیسی قرار می‌گیرد و این یکی از مهمترین عوامل در یادگیری یک زبان خارجی است. موضوعات آموزشی هر هفته نیز به صورت کامل به یکدیگر مرتبط هستند و بنابراین محتوای آموزشی کوتاه هر روز، در انتهای هفته قابل تجمیع به یک موضوع آموزشی کامل هستند.

مهم نیست چه شغل یا سنی دارید؛ اگر یادگیری زبان انگلیسی یکی از اولویت های شماست اکسین چنل برای شما مناسب است.

آموزش زبان در روش انجمن آموزش اروپا بر مبنای سطح بندی CEFR است:

A1

مبتدی ۱

زبان آموز می تواند عبارات بسیار ساده روزمره را بفهمد و در جهت برآوردن نیازهای اولیه اش از آن ها استفاده کند  .همچنین می تواند خود ویا دیگران را معرفی کند و به سؤالاتی درباره این که کجا زندگی میکمد و کسانی  که می شناسد و چیزهایی که دارد ،پاسخ دهد و اگر شخص مخاطب به آرامی صحبت کند زبان آموز می تواند با او ارتباط برقرار کرده و یا به او کمک کند.

A2

مبتدی ۲

زبان آموز می تواند جملات و عبارات متداول در زمینه هایی مانند اطلاعات شخصی اولیه و خانوادگی، خرید، موقعیت جغرافیایی و اشتغال را بفهمد و به صورت ساده و ابتدایی در زمینه هایی که با آن ها آشنایی دارد و به طور روزمره استفاده می  ارتباط برقرار کند .زبان آموز می تواند تجربیات شخصی، محیط زندگی و موارد مربوط به نیازهای اولیه اش را شرح دهد.

B1

میانی ۱

زبان آموز می تواند موارد اصلی و مهمه مربوط به مسایل رایجی که به طور مداوم در محیط کار و تحصیل یا اوقات فراغت با آن ها در تماس است را درک کند .همچنین می تواند در زمینه های رایج و متداول جملاتی مرتبط با هم بسازد و تجربه  رویاها و ،  اتفاقات،  ها آرزوهایش را شرح داده و دلیل عقاید و برنامه هایش را توضیح دهد

B2

میانی ۲

زبان آموز می تواند عبارات پیچیده در مورد مسایل ملموس یا انتزاعی مانند بحث های تخصصی در مورد رشته تحصیلی و یا مسایل شغلی را درک کرده و با بیان نسبتاً روان، با افراد انگلیسی صحبت کند.همچنین می تواند به صورت واضح و نسبتاً روان و با شرح جزئیات در مورد بسیاری از مسائل صحبت کند و دیدگاه خود را در مورد نقاط ضعف و قوت آن ها بیان کند.

C1

پیشرفته ۱

زبان آموز می تواند مسائل پیچیده تر و بحث های طولانی تری را بفهمد و معنای صحبت ها را درک کرده   و منظور خود را به وضوح و روانی بدون تلاش برای یافتن عبارت مناسب بیان کند .همچنین می تواند از زبان به آسانی و به طور موثر برای بیان مسائل پیچیده استفاده کند و تسلط خود را بر استفاده از عبارات ربطی و ساختارهای شکل یافته نشان دهد.

C2

پیشرفته ۲

زبان آموز می تواند به آسانی هرچه را می خواند و یا میشنود فهمیده اطلاعات را از طریق منابع مختلف کتبی و شنیداری درک و خلاصه کند .همچنین می تواند منظور خود را به صورت روان و دقیق بیان کرده و تفاوت معنای جملات پیچیده را درک کند.

آیا روش انجمن آموزش اروپا برای شما مناسب است؟

اگر علاقه‌ای به کلاس رفتن ندارید

در روش انجمن آموزش اروپا، یادگیری به روش M-Learning یعنی از طریق موبایل صورت می‌گیرد. نیاز شما به کلاس های حضوری از بین خواهد رفت و زمان ارزشمند ‌شما در رفت و آمد هدر نخواهد شد.

اگر زمان کافی در اختیار ندارید

در روش انجمن آموزش اروپا تنها ۱۰ دقیقه زمان در طول روز کافی است تا زبان خود را تقویت و بر اساس برنامه اکسین چنل پیشرفت کنید. این زمان برای یادگیری درس روزانه و تمرین آن کافی است.

اگر تمایل به پرداخت هزینه‌ بالا ندارید

روش انجمن آموزش اروپا این امکان را فراهم می کند تا با هزینه‌ای کمتر از کلاس‌های حضوری، زبان انگلیسی خود را سریع تر و مؤثرتر تقویت کنید و نیز برنامه انعطاف پذیر دلخواه خودتان را داشته باشید.