در عصر دیجیتال، از بسیاری از معلمان پرسیده می شود که آیا کتاب های درسی چاپ شده هنوز هم برای دانش آموزان در کلاسها جذاب است؟ و آیا در واقعیت، کتاب های الکترونیکی جایگزین انها نشده است؟ در این مقاله نگاهی می اندازیم به ترکیب روش دیجیتال و سنتی در آموزش زبان

روش دیجیتال آموزش زبان

آموزش دیجیتالی در کنار آموزش سنتی

آن بلین، معلم زبانهای انگلیسی و هلندی در یک مدرسه فرانسوی در بروکسل است. مدرسه او به معلمان پیشنهاد داده که از فناوری های نوین استفاده کنند. او یکی از معدود معلمانی است که استفاده از روش دیجیتال آموزش زبان و کتابهای درسی الکترونیکی را برای تدریس انتخاب کرده است. از نظر او، این سیستم اجازه می دهد تا درسها را مطابق با نیاز زبان آموزانش ارایه دهد. به عنوان مثال، او می تواند با این سیستم، هم به شکل گروهی و هم بصورت فردی درس دهد.

او می گوید: «با این روش، همکاری زبان آموزان در روند آموزش بیشتر می شود زیرا در این حالت، همیشه باید یک نفر دستورالعمل ها را بخواند و فرد دیگری که باید به دسته بندی اطلاعات بپردازد و فرد سومی که بتواند فرهنگ لغت را بخواند و چهارمین نفری که یادداشت برمی دارد. سپس آنها می توانند نتایج را از طریق آی پد و یا ایمیل برای من بفرستند. بنابراین این شیوه دانش آموزان را مجبور می کند که با یکدیگر کار کنند.»

روش دیجیتال آموزش زبان

در روش دیجیتال آموزش زبان علاوه بر متون درسی دیجیتال، به هر دانش آموز یک تبلت داده می شود تا به مواد درسی دسترسی داشته باشد. هر کس می تواند برای مثال، به صدای برنامه گوش دهد و سپس به سوالات و تمرینها پاسخ دهد. برای جوانان این ابزار امتیازات زیادی دارد.

متون آموزشی روی صفحه نمایش دیجیتال ارایه می شوند و برای اصلاح تمرینها نیز می توان بصورت گروهی عمل کرد. با این کار، خواندن متون و هجی کردن کلمات نیز آسانتر می شود و به این ترتیب دیگر بهانه ای نیز برای غیبت از کلاس وجود نخواهد داشت.

آن بلین می گوید: “زبان آموزانی که غایب است هم می تواند تمام متون درسی را که ما در کلاس انجام می دهیم، بطور مستقیم در خانه دریافت کند. معلمان نیز می توانید فیلم هایی را به اشتراک بگذارند که به آسان سازی موضوعات درسی کمک می کند “

در سیستم آموزشی اکسین چنل نیز علاوه بر آموزش دیجیتال کلاس های دوره ای رفع اشکال و آموزش های تکمیلی برگزار میگردد ، در حقیقت شیوه نوین ترکیب روش دیجیتال آموزش زبان و آموزشهای سنتی در روش تعاملی اکسین چنل پیاده سازی شده است

Are electronic books really replacing hard copy paper ones? And, if so, what consequences does that have on reading levels among young people?

We visit a high school in Belgium where these questions are being explored through the extensive use of digital books in the classroom. It is a divisive issue in the world of education and there are no firm conclusions, but as we discover in this report iPads and e-books do have a role to play.