بسیاری از اساتید بدنبال ایجاد تحول در روشهای خلاقانه تدریس زبان هستند. اما یافتن روشهای جایگزین که کارآمد هم باشد کار ساده ای نیست. در این مقاله و مقالات مرتبط آن با روش های خلاقانه تدریس زبان خارجی بیشتر آشنا میشویم

تدریس زبان

درباره اینکه کدام روش تدریس موثرتر است، بحثهای زیادی وجود دارد. با اینحال اکثر کارشناسان در یک مورد اتفاق نظر دارند: نیاز به نوآوری و خلاقیت در کلاسهای درس هست.


مقاله مرتبط : با ۸ روش خلاقانه تدریس زبان آشنا شوید


آمریکا؛ روش تدریس مبتنی بر نیازهای دانش آموز

وقتی ۲۵ سال پیش جو فادری کار تدریس را شروع کرد، متوجه شد که دانش آموزانش به درس او توجه نمی کنند. اما او به جای این که ناامید شود، روش تدریس را کاملا نو کرد و از موسیقی و رسانه های مختلف استفاده کرد. فادری که در مدرسه ای در شهر کوچک افینگهام در ایالات ایلی نوی آمریکا تدریس می کند به دانش آموزانش می گوید رؤیاهای بزرگ داشته باشند و شکستهایشان را بخشی از فرآیند شکوفایی خلاقیتشان بدانند.

سالها پیش نزدیک بود فادری کار آموزش را رها کند چون نمی توانست دانش آموزانش را به درس دستور زبان علاقمند کند و در آن زمان به خود او چیزی الهام شد.

وی می گوید: «اول از همه فهمیدم مشکل، خود من هستم و باید از همین امروز این مشکل را برطرف کنم به این صورت که دنبال چیزهایی بگردم که دانش آموز را با دنیای واقعی مرتبط کند. بعد خود دانش آموز به من کمک می کند که چنین پروژه هایی را پیدا کنم.»

روش فادری در تدریس خلاقانه زبان

فادری کار را با موسیقی شروع کرد و از دانش آموزان خواست که بر اساس شعرهای کلاسیک ترانه بسرایند. امروز او در کلاسهایش هنر، چاپ سه بعدی، نویسندگی، نمایش و مهندسی هم درس می دهد و دانش آموزان آزادند هر چه دوست دارند خلق کنند.

وی می گوید: «دانش آموز برای این که در زندگی موفق باشد باید یاد بگیرد که چطور پروژه ای را اداره کند، چطور با دیگران همکاری کند، چطور با انتقاد سازنده و حتی انتقاد مخرب روبرو شود. متأسفانه به بسیاری از دانش آموزان چنین آموزش هایی داده نمی شود.»

روش تدریس فادری در آغاز کار مورد انتقاد قرار گرفت اما امروز مدرسه روش های تدریس متکی بر دانش آموز را که او بوجود آورده است به تعداد بیشتری از معلم ها آموزش می دهد.

جیسون فاکس، مدیر دبیرستان افنیگهام می گوید:

«در کلاس او ناکامی و شکست، بخش بزرگی از تدریس است. دانش آموزان می فهمند که شکست هم در کار است و چگونه باید کار را پس از شکست ادامه بدهند. به همین دلیل است که چنین موفقیتهای بزرگی نصیبشان می شود.»

روش های فادری باعث رونق اقتصاد محلی شده است چون بچه های خلاق در شهر می مانند و برای آغاز زندگی حرفه ای خود به شهر دیگری نمی روند.

پروژه های دانش آموزان فادری نه تنها هنری هستند بلکه اغلب دیدگاهی جهانی نیز دارند.