در اپلیکیشن آموزش زبان اکسین چنل مطابق با متد انجمن آموزش اروپا ، یادگیری زبان در ۴ سطح CEFR بر اساس ویدیو های آموزشی صورت میگیرد ، در این پست آموزشی با چند ویدیو از سطح A0 ، ( سطح مقدماتی بدون داشتن پیشینه آموزشی ) آشنا می شوید

ویدیویی که مشاهده نمودید از بخش Learn سطح A0 و هقته دوم انتخاب شده است ، در بخش Learn از اکسین‌چنل، هر روز یک ویدئوی آموزشی از یک مدرس حرفه ای (native) می‌بینید. مدرسین ما، درس هر روز را در قالب کلاسی ۳ دقیقه‌ای و با روشی جذاب به شما آموزش خواهند داد. سطح این ویدیو متناسب با سطوح

CEFR برای زبان آموزان سطوح اولیه و مقدمتی طراحی گشته است

این ویدیو از بخش تمرین روزانه اپلیکیشن اکسین چنل سطح A0 و هفته پنجم انتخاب شده است . هر روز در بخش تمرین روزانه اکسین‌چنل، در بخش Practice یک تمرین متناسب با درس آن روز برای شما قرار داده شده. تمرینات متنوع این بخش بنابر موضوع هفته وسطح آموزشی زبان آموزان به شکلی طراحی شده‌اند که مهارتهای گفتار، نوشتار، گرامر و

درک مطلب را به صورت یکنواخت تقویت کنند.