قراره که توی این ویدیو با حروف ندا آشنا بشید که یکی از اعضای مهم جمله هستن. از حروف ندا توی مکالمات محاوره ای و غیر رسمی در انگلیسی زیاد استفاده میکنیم. اما توی مکالمات خودمون در زبان پارسی چطور؟ یکم فکر کنید و توی قسمت کامنت حروف ندای خودمون رو بنویسید که کدوما هستن.

میتونید معادل اونهایی که توی ویدیو یاد میگیرید رو هم بگید. البته بعضی از اونایی که خودمون داریم میتونه خنده دار باشه.

You are supposed to learn interjections in this video which are one of the most important parts of speech. They are used a lot in informal English. What about our conversations in Persian? Think about it and write some Persian interjections in the comment section. You can write the equivalent of the ones you learn in this video. Of course, some of our interjections can be funny.

part of speech

بخش های جمله یا گفتار

function

کارایی یا عملکرد

bursts of feelings

هجمه ی احساسات

variety of…

تنوعی از…

disgust

بیزاری یا تنفر

bookworm

کسی که علاقه ی مفرطی به مطالعه و درس خواندن دارد

بیشتر بخوانید: تفاوت How do you do و How are you