در این ویدیوی آموزشی نحوه ی کاربرد ضمایر فاعلی و مفعولی را در زبان انگلیسی یاد میگریم. همچنین با مکالمات پشت تلفن و طریقه ی پیغام گذاشتن نیز آشنا می شویم . همراه ما باشید .

In this video we are going to learn how to use subject and object pronouns. Moreover, we are going to know how to have a conversation on the phone and learn how to take or leave a message for someone.

در این ویدیوی آموزشی با لغات و عبارات زیر آشنا شدیم

How may I direct your call?

چطور کمکتون کنم ؟(پشت تلفن(

Put somebody through

کسی رو به خط تلفن فرد دیگری وصل کردن

Take somebody’s message

پیغام کسی را گرفتن

Call someone back

با کسی دوباره تماس گرفتن

On second thought…

بیشتر که بهش فکر میکنم

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ میانگین امتیازات ۱,۰۰ از ۵)
Loading...