در این ویدیو یاد میگیریم که چطور فعل be را در حالت گذشته استفاده کنیم . همچنین به طرز سوال پرسیدن سوالهایی که با wh شروع می شوند می پردازیم . همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی جذاب به زبان انگلیسی

Where were you two years ago, on Sunday, July 15th at 11:00 am?! Do you remember?!

In this video, we are going to learn how to use past form of “be” and how to ask wh-question in the past tense.

در این ویدیو با عبارات و اصطلاحات زیر آشنا شدیم 

to lie to somebody

به کسی دروغ گفتن

subway station

ایستگاه مترو

to arrest somebody

کسی را دستگیر کردن

to be worried about somebody

نگران کسی بودن

close your mouth!

دهنتو ببند (ساکت باش )

silence!

ساکت!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ میانگین امتیازات ۳,۰۰ از ۵)
Loading...