در این ویدیو به نحوه کاربرد افعال must ) modal و have to ) در مواقع اجبار در زبان انگلیسی می پردازیم . بعد از مشاهده ویدیوی آموزشی یادگیری را با لغات زبان این درس در قسمت پایین ادامه دهید

In this video, we are going to learn how to use modal verbs of obligation “must” and “have to”.
Besides, you will figure out what is going to happen if you don’t do your duties right on time.

be stressed out

مضطرب بودن

hand something in

چیزی را تحویل دادن

give assent to something

با چیزی موافقت کردن

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۳ میانگین امتیازات ۳,۶۷ از ۵)
Loading...