برای همه ما پیش اومده که در استفاده از مصدر ها در زبان انگلیسی دچار اشتباه شدیم ، در این درس آموزشی بیایید چند تا قانون اساسی و ساده درباره استفاده انواع مصدرها یاد بگیریم تا در تله اشتباهات رایج نیفتیم.

Let’s learn some basic and simple rules about using gerunds and infinitives and avoid the common mistakes related to the

I want to go to the restaurant after work.
It is relaxing to walk in the rain.
I want go to the restaurant.
I enjoy walking in the rain.
Swimming is my favorite activity.
Do you ever think about going abroad?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ میانگین امتیازات ۳,۰۰ از ۵)
Loading...