رایج ترین اشتباهی که زبان آموزان انگلیسی مرتکب میشن نحوه ی استفاده از ضمایر در جای درست خودشون هست.. این ویدیو در قسمت لایو باکس اپلیکیشن به صورت رایگان منتشر شده است و شما با نصب اپلیکیشن میتوانید به تمام دروس آموزشی دسترسی داشته باشید 

In this video we are going to learn how to use subject and object pronouns. Moreover, we are going to know how to have a conversation on the phone and learn how to take or leave a message for someone.

کلمات و عباراتی که پیرامون ضمایر در این ویدیو با هم دیدیم را مرور میکنیم

Avoid

دوری کردن

Object Pronouns

ضمایر مفعولی

Subject pronouns

ضمایر فاعلی

Preposition

حروف اضافه

Transitive verb

افعال متعددی

Possessive adjectives

صفات ملکی

Reflexive pronouns

ضمایر انعکاسی