همه دهه پنجاهی ها و دهه شصتی ها با ترانه برادر لویی کلی خاطره دارن ، زمانی که خیلی ها متن کامل ترانه رو هم متوجه نمیشدن ولی از این موسیقی لذت میبردن ، این درس آموزش زبان رو همراه با بچه های اون دوران گوش بدید و لذت ببرید

متن و ترجمه این آهنگ رو با هم مرور میکنیم

Brother Louie

برادر لویی

Deeep, love is a burning fire

عشق عمیق آتشی سوزان است

Stay, cause then the flames grow higher

بمان تا شعله های آن فروزان تر گردد

Babe, don’t let him steal your heart

عزیزم اجازه نده تا قلبت را برباید

It’s easy, it’s easy

و این آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever

دختر، این بازی نمی تواند تا ابد ادامه یابد

Why can not live together

چرا ما نتوانیم در کنار هم زندگی کنیم

Try, don’t let him take your love from me

سعی کن و نگذار او عشقت را از من بگیرد

You’re not good, can’t you see brother Louie

تو هم منزه نیستی، مگر برادر (روحانی) لویی را نمی بینی

I’m in love set you free

فقط بهشت عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Only love breaks her heart brother Louie

وتنها عشق است که قلبش را نرم می کند برادر لویی

Only love’s paradise

فقط بهشت عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لویی، لویی، لویی

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Oh, let it Louie

آه بگذار اینگونه باشد لویی

She’s undercover

او پوشیده است

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لویی، لویی، لویی

Oh, doing what he’s doing.

آه چنان کن که او می کند

So, leave it Louie

پس رهایش کن لویی

Cause I’m a lover

چون من یک عاشقم

Stay, cause this boy wants to gamble

بمان چون این پسر قصد قمار دارد

Stay, love is more than he can handle, girl

بمان، چون عشق فراتر از سیره اوست، دختر جان

Oh, come on stay by me forever, ever

آه، بیا وتا ابد با من بمان، برای همیشه

Why does he go on pretending that his love is never ending

چرا او تظاهر می کند که عشقش بی پایان است

Babe, don’t let him steal your love from me

عزیزم، نگذار او عشق تو را به من برباید


خواندن این مقاله آموزشی را از دست ندهید : یادگیری زبان با آهنگ و ترانه : روش خودآموزی زبان با موسیقی


نکته گرامری این درس آموزشی  را با هم مطلعه میکنیم :

We read in the lyrics of this most famous song “don’t let him steal your heart” and “don’t let him take your love from me”.

When we use “let” in a sentence, we should notice that the verb “let” is used without any kind of preposition.

در متن این آهنگ معروف دو جمله هست که در آنها از let  استفاده شده. باید به این نکته توجه کنیم که هیچ حرف اضافه ای در کنار این فعل استفاده نمیشه.