سال ۲۰۱۸ بر همتون مبارک! براتون سالی فوق العاده سرشار از سلامتی، موفقیت، عشق، ثروت و خرسندی آرزو میکنیم.

HAPPY 2018!
Wish you all a wonderful year ahead full of health, success, love, wealth, and joy.

متن ویدیوی تبریک سال نو را با هم بخوانیم

 

 

Celebrate

جشن گرفتن

Nostalgia

نوستالژی

Reflect

تامل کردن

Venue

محل

Square

میدان

Farewell

وداع

Vary

تفاوت داشتن

Receive

دریافت کردن

Custom

رسوم

Remainder

باقیمانده

Feast

ضیافت

Widespread

گسترده

Dish

خوراک

Parade

رژه

Televised

اشان داده شده در تلویزیون

Strike

ضربه


مقاله آموزشی مرتبط : پنج مهارت اساسی که برای موفقیت در سال ۲۰۱۸ باید بیاموزید