میدونید در زبان انگلیسی وقتی میخوایم خودمون رو جای کسی بگذاریم از چه اصطلاحی استفاده میکنیم ؟ در این ویدیوی آموزشی همراه ما باشید 

Put yourself in the owner’s shoes and tell us how you would feel in this same situation.
Tell us in the comment section.

خودتون رو جای صاحب کافه بذارید و ببینید توی چنین موقعیتی چه احساسی میداشتید.
برامون درباره ش کامنت بذارید.

You must have noticed a couple of idioms in this video 
حتما متوجه یکی دوتا اصطلاح توی ویدئو شدید

To put oneself in someone’s shoes:

خود را جای کسی گذاشتن

A drop in the bucket

مقدار ناچیز (مبلغ)