شده از کسی چیزی رو خیلی رسمی و مودبانه درخواست کنید ؟  در این ویدیو یاد میگیریم که چطور درخواست های مودبانه خودمون رو به زبان انگلیسی بازگو کنیم. همراه ما باشید با یادگیری ان اصطلاحات کاربردی

How do you usually ask for permission?
Have you ever mistaken someone for someone else?
In this video, we are going to learn how to ask for permission, make a request and ask someone to repeat something in a polite way.

در این ویدیوی آموزشی با اصطلاحات و عبارات زیر آشنا شدیم

handsome

خوش تیپ

Could you repeat that again?

میشه دوباره تکرار کنی؟

If you don’t mind, …

اگه مشکلی نیست،

talk to somebody in person

حضوری با کسی صحبت کردن

by the way, ….

راستی …

quarrel

مجادله/مشاجره

weird

عجیب غریب

mean

بدجنس

I beg your pardon

ببخشید / عذر میخوام