یادگیری زبان با تماشی فیلم های سینمایی همیشه یکی از برترین روش های یادگیری بوده است ، همانطور که پیش از این نیز در بخش آموزش رایگان زبان انگلیسی و مقالات آموزشی زبان پیرامون این بحث همراه ما بودید ، در این درس نیز به سراغ ده فیلم برتر تاریخ سینما میرویم تا هم با لغات جدید آشنا شوید و هم فیلم های جذابی را برای یادگیری زبان به شما معرفی کنیم ، همره ما باشید .

In this video, you are going to get familiar with a number of great films from the history of cinema.
What do you think about our list?
Which ones have you already watched?
Which one did you enjoy the most?

نظرتون راجع به لیستمون چیه؟
کدوماشو دیدید؟
از کدوم بیش از همه لذت بردید؟

لغات آموزشی این درس پیرامون ده فیلم برتر تاریخ سینما را با هم مرور میکنیم

culminate:

به اوج رسیدن

decade:

دهه

masterful:

استادانه

ironic:

کنایه آمیز

acclaim:

تحسین کردن

brilliant:

درخشان

landmark:

نشان برجسته

saga:

حماسه

fundamental:

اساسی

status:

وضعیت