قطعاً کوهنوردی کردن و هوای تازه رو استشمام کردن یک فعالیت بی نظیر هست. حتماً انجامش بدید. ارزشش رو داره که براش تلاش کنید. در این ویدیو ضمن آشنایی با ساختار زمان حال ساده با چند اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی آشنا میشویم

If you still choose to stay home after watching this video, I have to say that you are not one of us Joking aside, it is absolutely perfect to go mountain climbing and getting some fresh air. Do it. It is worth all the effort.

FYI, this video is recorded for A1 student. We are going to ask people how often they go mountain climbing. We hope you enjoy watching it. (Simple Present and How often)
• How often do you go mountain climbing?
• I always go mountain climbing once a week on Thursdays.

جهت اطلاعتون باید بگم که این ویدئو برای بچه های A1 ضبط شده.تو این ویدیو از مردم میپرسیم که هرچند وقت یکبار کوهنوردی میروند. امیدواریم که از دیدنش لذت ببرید.( در این ویدیو در مورد ساختار حال ساده و سوال قرار دادن تعداد دفعات یک عادت میپردازیم.)
• هر چند وقت یکبار کوهنوردی میرید؟
• من همیشه یکبار در هفته پنچشنبه ها کوهنوردی میرم.