توی زبان انگلیسی صفات (adjectives) مختلفی وجود داره، در میان این صفات، بعضی از اوون‌ها برای انسان به کار میرن که به اوون‌ها صفات توصیفی افراد و یا انسان‌ها گفته میشه. در این درس آموزشی صفات توصیفی برای افراد رو با هم یاد میگیریم

صفات توصیفی افراد

صفت کلمه‌ایِ که اسم رو مورد توصیف قرار میده. صفت تو انگلیسی دقیقاً برعکس فارسی جا میگیره کنار اسم، یعنی تو فارسی اول اسم میاد بعد صفت (مثلاً کیف قهوه‌ای) اما تو انگلیسی اول صفت میاد بعد از اوون اسم میاد.. (مثلاً brown bag).

علاوه بر قبل از اسم‌ها گاهی اوقات صفت‌ها قبل یا بعد از افعال to be هم به کار میرن.

حالا با هم تعدادی از مهم‌ترین صفات توصیفی برای افراد رو میخونیم.

slim باریک اندام Redhead مو قرمز
thin لاغر bald کچل
Fat چاق bald-headed بی مو
Fit رو فرم – متناسب beard ریش
obese چاقی مفرط moustache سبیل
well-built قوی هیکل straight (hair) مو صاف
overweight چاق curly (hair) مو فر
beautiful زیبا fair-haired مو روشن
tall بلند blonde-haired مو بلوند
short کوتاه brown-haired مو قهوه ای
long (hair) مو بلند dark-haired مو تیره
short (hair) مو کوتاه brunette مو قهوه ای تیره
blonde بلوند
old پیر
young جوان
middle-aged میانسال
pretty قشنگ
handsome خوش تیپ
Ugly زشت
scruffy ژولیده
well-dressed خوش پوش
good-looking خوش تیپ
attractive جذاب

 

صفاتی که خصوصیات اخلاقی افراد رو توصیف میکنند در زبان انگلیسی

smart باهوش mean خشن
confident مطمئن crazy دیوانه
sensitive حساس sensible معقول
calm آرام serious جدی
hot-headed عجول honest راستگو
impulsive هوسی dishonest متقلب
cheerful خوشرو good-humored خوش خلق
generous بخشنده bad-tempered بد خلق
kind مهربان moody دمدمی
hard-working سخت کوش happy خوشحال
lazy تنبل unhappy غمگین
clever باهوش stupid احمق
intelligent باهوش outgoing خوش برخورد
unintelligent کم هوش cautious محتاط
arrogant متکبر adventurous ماجراجو
snobbish پر افاده shy خجالتی
introverted درونگرا impolite بی ادب
extroverted برونگرا emotional احساساتی
easy-going خودمانی funny بامزه
rude پررو witty شوخ
cheeky پر رو crude خام
bad-mannered بی نزاکت boring کسل کننده
polite مودب patient صبور
impatient ناشکیبا unfriendly غیر دوستانه
sophisticated فرهیخته conceited خود پسند
friendly دوستانه modest فروتن
brave شجاع talented با استعداد
coward ترسو obedient فرمانبردار
absent-minded حواس پرت disobedient سرکش
principled پای بند اصول worried نگران
corrupt فاسد depressed افسرده
unscrupulous بی مرام excited هیجان زده
happy خوشحال bored بی حوصله
sad غمگین fed up به ستوه آمده
miserable بدبخت pleased خوشوقت
delighted حظ کرده disappointed ناامید
surprised غافلگیر enthusiastic مشتاق
astonished شگفت زده relaxed آسوده
stressed مضطرب tired خسته
anxious عصبی weary بیزار
exhausted از پای درآمده annoyed آزرده
angry عصبانی disgusted متنفر
furious خشمگین miserable بدبخت
livid کوفته funny خنده دار
worried نگران patient صبور
witty شوخ impatient بی صبر / عجول
depressed افسرده bored بی حوصله
boring کسل کننده fed up به ستوه آمده / اعصاب خورد شده
excited هیجان زده sophisticated پخته / با تجربه
pleased راضی cheeky پر رو
crude خام / بی تجربه modest فروتن / متواضع
delighted خرسند relaxed آرام
surprised متعجب / غافلگیر شده brave شجاع
astonished شگفت زده / متحیر stressed پر استرس / پریشان خاطر
disappointed نا امید anxious مضطرب / دلواپس
enthusiastic مشتاق / پر شور و شوق tired خسته
talented با استعداد angry عصبانی
weary خسته furious خشمگین
exhausted خیلی خسته livid خشمگین
annoyed دلخور / رنجیده disgusted منزجر شده
obedient مطیع / حرف گوش کن disobedient سرکش
principled معتقد / پایبند corrupt فاسد
unscrupulous بی پروا