در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم چطوری در مورد علائم بیماری و راه های درمانش به زبان انگلیسی حرف بزنیم . همراه م باشید با یادگیری چند عبارت کاربردی انگلیسی

Is it possible to have a sore throat, a cold and a high fever all at once and stay alive?

مگه میشه آدم همزمان سرما خورده باشه گلو درد داشته باشه تب هم داشته باشه ولی هنوزم زنده باشه ؟

لغات و عبارات کاربردی زیر را پیرامون بیماری در زبان انگلیسی آموختیم

have a cold

سرما خوردن

have a high fever

تب شدید داشتن

feel nauseous

حالت تهوع داشتن

take drug

دارو خوردن

take a day off

یک روز مرخصی گرفتن

get some rest

کمی استراحت کردن