مرسی از همه ی شما دوستای خوبمون که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. بعد از تماشای این ویدیو، از همتون میخوایم که کلمات و عبارت های همنشین “time” رو پیدا کنید و هرچندتا مثالی که میتونید در بخش کامنت بسازید.

عباراتی که امروز پیرامون time آموختیم

to run out of “tim e”

وقت رو از درست دادن

to spend a lot of “time”

وقت زیادی رو صرف کردن

to save “tim e”

صرفه جویی در زمان کردن

to kill “tim e”

زمان رو هدر دادن

take your “time”!

راحت باش! سر فرصت کارتو انجام بده.

to make up for lost “time”

زمان از دست رفته رو جبران کردن

to take someone long “time”

طول کشیدن انجام یک کار برای یک فرد

to give someone a hard “time”

به کسی سخت گیری کردن

to spare the “time”

وقت آزاد داشتن و گذراندن

to take all someone’s “time”

تمام وقت کسی رو گرفتن