اکسین چنلی های عزیز ، امروز در بخش آموزش زبان رایگان سایت با چند اصطلاح غیر رسمی در زبان انگلیسی برای ابراز عدم علاقه آشنا میشویم

INFORMAL EXPRESSIONS ABOUT DISLIKING SOMETHING

با اصطلاحات کاربردی پیرامون ابراز عدم علاقه آشنا شوید

I can’t stick vegetables.
I can’t bear vegetables.
I can’t stand vegetables.
نمی تونم سبزیجات رو تحمل کنم.

I’m fed up with/ tired of / sick of vegetables.
از سبزیجات خسته شدم.

Vegetables are rubbish.
سبزیجات مزخرفه.

 

در ادامه همراه ما باشید با : عبارات غیر رسمی در زبان انگلیسی برای بیان عدم علاقه قسمت دوم