یکی از روش های یادگیری زبان مطالعه کتاب به زبان انگلیسی است ، کتاب های داستان و سایر کتبی که موجب بالا رفتن دانش زبانی شما می شود ، در این ویدیوی آموزشی ضمن برشمردن فواید مطالعه کتاب با اصطلاحات کاربردی پیرامون این موضوع نیز آشنا می شویم

In this video, we are going to learn about a number of benefits of reading.
Which one do you believe to be the most important?
Tell us in the comment section.

“Miss out” is an idiom meaning to fail to participate in something.

این اصطلاح به معنای از دست دادن فرصت شرکت در کاری است.