نه تنها اپلیکیشن Curiosity عالی و در دسترس هست، بلکه سایت جالبی برای تمامی اطلاعاتی که شما به آنها نیاز دارید هست. بنابراین این نرم افزار رو دانلود کنید و نهایت لذت رو از این دریای اطلاعات ببرید. در ادامه لغات آموزشی این درس را با هم مرور میکنیم

Not only Curiosity is a great app and it’s available, but also it is an amazing website for you to get all the information you need. So go for this app and enjoy it as an ocean of information.

با هم کلمات جدیدی که در این ویدیو مشاهده کردیم را مرور میکنیم

Ignite

برانگیختن چیزی

Curate

متصدی چیزی بودن

hand-picked

گلچین یا دستچین

Keep [doing something]

ادامه به انجام کاری

keep learning

ادامه به یادگیری چیزی