دوستان تا حالا شده که تو معرفی خودتون به انگلیسی به مشکل بخورید؟  قطعا همه دیگه what’s your name و how old are you رو بلدند . همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی ، در ادامه لغات جدید این ویدیو را با هم مرور میکنیم

In this video, we are going to learn how to introduce ourselves and greet eachother.

در این ویدیو با چگونگی معرفی خود و سلام احوالپرسی آشنا شدیم لغات جدید این ویدیو را با هم مرور میکنیم.

institute

موسسه/آموزشگاه

precious

ارزشمند

never mind

بیخیال

adult

بزرگسال

in fact

در واقع

mother tongue

زبان مادری

misunderstanding

سوتفاهم

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱ میانگین امتیازات ۱,۰۰ از ۵)
Loading...