در مجموعه دروس آموزشی رایگان اکسین چنل ، امروز شیرین ما رو میهمان مجموعه کتاب chicken soup کرده ، این مجموعه که از داستان های متنوع الهام بخش تشکیل شده ، به برترین کتاب نیویورک تایمز بدل گشته است ، همراه شیرین هستیم با معرفی کتاب و نکات آموزشی این ویدیو

None of us should lose the chance becoming inspired by the various stories you can read in the Chicken Soup for the Soul series.

لغات آموزشی در معرفی کتاب chicken soup for the soul

You will find inspiration in every single line.

تمام خطوط الهام بخشند.

Publishing:

انتشارات

Various:

متنوع

Inspirational:

الهام بخش

Major:

بزرگ و کلان

Phenomenon:

پدیده

Amazing:

شگفت انگیز

بیشتر بخوانید : معرفی کتاب سرود کریسمس