اگر شما هم مثل من با دیدن فیلم لئون به شور آمده بودید حتما آهنگ معروف این فیلم در خاطرتون مونده ، در این ویدیو با هم آهنگ متن فیلم Léon: The Professional محصول ۱۹۹۴ گوش میدهیم و نکات آموزش زبان آن را در زیر با هم میخوانیم ، همراه ما باشید فایل Mp3 این آهنگ رو در ادامه میتوانید دانلود  نمایید

دانلود فایل صوتی MP3 آهنگ لئون

.

در ادامه متن آهنگ را همراه با ترجمه فارسی با هم مرور میکنیم

He deals the cards as a meditation

او کارت ها را با یک تفکر عمیق پخش می کند

And those he plays never suspect

و کسانی که بازی میکنند هرگز مظنون نمی شوند

He doesn’t play for the money he wins

او برای پول هایی که برده بازی نمی کند

He doesn’t play for respect

او برای احترام بازی نمی کند

He deals the cards to find the answer

او کارت ها را برای پیدا کردن جواب پخش می کند

The sacred geometry of chance

یک هندسه روحانی از احتمالات

The hidden law of a probable outcome

قانون پنهان نتیجه احتمالی

The numbers lead a dance

اعداد رقصی بر پا می کنند

I know that the spades are swords of a soldier

میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند

I know that the clubs are weapons of war

میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند

I know that diamonds mean money for this art

میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند

But that’s not the shape of my heart

اما آن شکل “دل” من نیست

He may play the jack of diamonds

شاید او سرباز خشت ها را بازی کند

He may lay the queen of spades

شاید او بی بی پیک ها را به زمین بندازد

He may conceal a king in his hand

شاید او یک شاه را در دستش پنهان کند

While the memory of it fades

وقتی که خاطره آن در ذهن ها محو می شود

I know that the spades are swords of a soldier

میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند

I know that the clubs are weapons of war

میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند

I know that diamonds mean money for this art

میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند

But that’s not the shape of my heart

اما آن شکل “دل” من نیست

And if I told you that I loved you

و اگر به تو می گفتم که دوستت دارم

You’d maybe think there’s something wrong

شاید فکر کنی که مشکلی پیش آمده

I’m not a man of too many faces

من مردی با چندین چهره نیستم

The mask I wear is one

نقابی که پوشیده ام یکیست

Those who speak know nothing

آنهایی که صحبت می کنند هیچ چیز نمی دانند

And find out to their cost

و به قیمت شان پی می برند

Like those who curse their luck in too many places

مانند کسانی که بختشان را در جاهای بسیاری نفرین می کنند

And those who fear are lost

و آنهایی که ترس شان از بین رفته

I know that the spades are swords of a soldier

میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند

I know that the clubs are weapons of war

میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند

I know that diamonds mean money for this art

<

میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند

But that’s not the shape of my heart

اما آن شکل “دل” من نیست