این خیلی مهمه که بدونیم کلمات ربط به عنوان عضوی از جمله، چطور در نوشتار استفاده میشوند- و بنابراین با این کلمات میتونیم به شکل بی نقصی ایده های موجود در ذهنمون رو در جملات و پاراگراف ها ترکیب بکنیم طوری که خواننده کاملاً متوجه بشه. ویدیوی زیر رو ببینید تا در ادامه همراهتون باشیم با توضیحات بیشتر

It is essential to understand how Linking Words, as a part of speech, can be used to combine ideas in writing – and thus ensure that ideas within sentences and paragraphs are elegantly connected – for the benefit of the reader. This will help to improve your writing (e.g. essay, comment, summary (scientific) review, (research) paper, letter, abstract, report, thesis, etc.).

It is also fundamental to be aware of the sometimes subtle meaning of these “small” words within the English language.

دونستن این کلمات میتونه این موارد رو بهبود ببخشه: تألیف یک مقاله، تفسیر یک موضوع، خلاصه نویسی (علمی)، مقاله ی پژوهشی، نامه نویسی، نوشتن چکیده، گزارش نویسی، پایان نامه، و غیره.
همچنین خیلی مهم هست که از معانی دقیق و ریز این کلمات کوچک اما پر استفاده در زبان انگلیسی آگاه باشیم.

summerize

خلاصه کردن

sequence information

نکات یا اطلاعات پشت سر هم

contrast ideas

نظرات مغایر

furthermore

از این گذشته یا بعلاوه

moreover

علاوه بر این

in a nutshel

مختصراً یا مخلص کلام اینکه…

postpone