مهمه که عناوین افراد مختلف رو درست استفاده کنیم ! در این ویدیوی آموزشی به کاربرد miss , mr , ms , در زبان انگلیسی میپردازیم ، همراه ما باشید .

For addressing gentlemen, Mr. is used all the time.For unmarried ladies, Miss. is the only option.
But Ms. has a wider usage, because it could be addressed to all women. When this term is used, we are emphasising the point that the addressed lady’s marital status is not important in the conversation or we are unaware of it.

در مکالمات از Miss استفاده کنیم  یا Ms

برای خطاب کردن آقایون همیشه از Mr. استفاده میشود.درموردخانم های مجرد از Miss.
اما Ms. استفاده وسیع تری داره، چون میتونه به همه خانم ها اطلاق بشه. وقتی از این عبارت استفاده میکنیم منظورمون اینه که وضعیت تاهل خانم مورد نظر در مکالمه نقشی نداره یا ازش بی خبریم.