روز بخیر همگی. این اولین قسمت از پادکست یادگیری زبان اکسین چنل هست. قراره که از الان این یه برنامه ی همیشگی بشه و امیدواریم که براتون جالب باشه و دنبالش کنید.

Good day everyone. This is the first part of Oxin Channel Podcast. It is going to be a routine from now on and we hope it is fun enough for you to follow it.

We have two guys here. One of them is John Watt and the other one is Will Knott. The conversation between them and making then introductions is really funny and silly.

روز بخیر همگی. این اولین قسمت از پادکست اکسین چنل هست. قراره که از الان این یه برنامه ی همیشگی بشه و امیدواریم که براتون جالب باشه و دنبالش کنید.
اینجا دوتا آقا هستن. یکیشون اسمش جان وات هست و دیگری ویل نات. مکالمه ی بین این دو و معرفی کردنشون خیلی احمقانه و خنده داره.
به تلفظ کلمات, not، Knott، what، و Watt دقت کنید.