بحث جملات شرطی و ساختار بندی این جملات همیشه برای زبان آموز های ایرانی دشوار بوده. یکی از دلایل این سختی، دسته بندی جملات شرطی به نوع اول ، دوم و سوم هست که کلا به جز گیج کردن شما فایده ای نداره. تو این درس آموزشی این نوع ساختار بندی رو ابتدا کنار میذارم تا خیلی راحت بتونید شرطی ها رو یاد بگیرید، همراه ما باشید

جملات ساختار شرطی نوع اول و دوم و سوم

همونطور که در زبان انگلیسی سه زمان مشخص وجود داره (حال، گذشته و آینده) در شرطی ها هم برای این سه زمان ساختار های مختلفی شکل گرفته. هر وقت جمله ی شرطی بیان میشه دو حالت میشه براش متصور بود :

۱- یا در مورد چیز واقعی صحبت میکنیم که احتمال اتفاق افتادنش رو میدیم

۲- در مورد چیز غیر واقعی صحبت میکنیم که احتمال اتفاق افتادنش دیگه وجود نداره

پس برای هر زمان دو حالت (Real و Unreal) رو متصور میشیم

۱- ساختار شرطی در زمان حال

ساختار شرطی واقعی در زمان حال Real Present

کاربرد اول : برای کارهای تکراری و روتین زندگی

مثال :  If I go to see her, I usually take her some flowers.

هر موقع برم ببینمش، براش گل میخرم

کاربرد دوم : برای وقایع علمی و اثبات شده

مثال : If people eat too much food, they get fat.

مثال : If you heat water enough, it boils.

ساختار :

If + …… + Simple present,       …….. + Simple present

نکته :

این ساختار همان ساختار متداول شرطی نوع صفر است

ساختار شرطی غیر واقعی در زمان حال Unreal Present

برای بیان شرایط غیر واقعی ولی محتمل استفاده میشه

مثال : If I had money, I would buy a fancy car

اگه پول داشتم ( که ندارم) ، یه ماشین مشتی میخریدم

مثال : If I knew his name, I would tell you

اگه اسمشو میدونستم ( که نمیدونم ) بهت میگفتم

ساختار :

If + ………+ Simple past ( قسمت دوم فعل ) ,         …………….. + Would+ Simple present

نکته :

اگر  بخوایم در موقعیت های رسمی از افعال to be استفاده کنیم باید برای ضمایر مفرد (مثل I, It, he و she) از فعل جمع were استفاده کرد (در انگلیسی عامیانه برای افعال مفرد از was استفاده می شود).

مثال :

If I were you, I would tell my parents

اگه جای تو بودم ، به خانوادم میگفتم

نکته :

این ساختار همان ساختار متداول شرطی نوع دوم است

۲- ساختار شرطی در زمان گذشته

ساختار شرطی واقعی در زمان گذشته Real Past

برای بیان اتفاقات تکراری که در زمان گذشته بوده و تموم شده

If I went to see her, I usually took her some flowers

قبلا هر وقت دیدنش میرفتم ، براش گل میخریدم

نکته : در این نوع شرطی میتوان از When  به جای  If  استفاده کرد ، اگر موضوع در گذشته متداول بود از When  استفاده میکنیم

مثال :

When I had a day off from work, I often went to the beach. Now, I never get time off.

Jerry always helped me with my homework when he had time. But he doesn’t do that anymore.

ساختار :

If / When … simple past …, … simple past …

ساختار شرطی غیر واقعی در زمان گذشته Unreal Past

برای چیزی و اتفاقی که نه تنها غیر ممکن بوده بلکه حتی احتمالش هم دیگه وجود نداره چون زمانش گذشته

If I had told him, he would have registered

If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the train

اگر تاکسی گرفته بودیم قطار را از دست نمی دادیم (ولی ما تاکسی نگرفتیم و قطار را هم از دست دادیم)

ساختار :

If+ ………… Had+ P.P (قسمت سوم فعل) ,  ……………………Would have + P.P (قسمت سوم فعل)

مثال : اگر کشور مدیر های بهتری داشت، صنایع بیشتری نجات پیدا کرده بودند.

If the country had had better managers, more industries would have been survived

نکته: قسمت دوم جمله ساختار مجهول به خودش گرفته

نکته :

این ساختار همان ساختار متداول شرطی نوع سوم است

If I had money, I would buy a fancy car tomorrow

۲- ساختار شرطی در زمان آینده

ساختار شرطی واقعی در زمان آینده Real Future

برای بیان اتفاقی در زمان آینده استفاده میشود

If I have enough time, I will watch it.

اگه زمان داشته باشم نگاش میکنم ( تو لحظه ای که جمله رو بیان میکنیم احتمال میدیم که وقت کنیم)

If it rains, I won’t go out

اگر باران ببارد من بیرون نمی روم

ساختار :

If+…….. Simple present, …………………+Simple future

ساختار شرطی غیر واقعی در زمان آینده Unreal Future

دقیقا مثل Unreal Present هست فقط در صورت لزوم قید زمان بهش اضافه میشود

مثال های شرطی زیر را اول خودتون بنویسید، بعد جواب هاشو در زیر ببینید :

۱- اگر همه بستنی رو بخوری مریض میشی

۲- اگر نتونی تمرین یک رو انجام بدی نمیتونی تمرین بعدی رو هم انجام بدی

۳- اگر شستن کف رو تموم کنی من کمکت میکنم آشپزخونه رو بشوری

۴- اگه قراره ماشین بخری من بهت پول قرض میدم

۵- اگه داری میری خرید منم باهات میام

۶- اگه من بهت پول بدم میتونی چند تا نمبر هم برای من بخری؟

۷- اگه امروز بعد از ظهر بارون بیاد میمونم خونه فیلم نگاه میکنم

۸- اگه آزمون آیلتس نمره خوبی بگیرم میرم خارج درس میخونم

پاسخ ها :

۱- If you eat the whole of ice-cream, you will be sick.

۲- If you can’t do the first exercise, you won’t do the second one.

۳- If you have finished washing the floor, I will help you to wash the kitchen.

نکته : این همان Real Future است فقط چون تاکید بر تمام شدن کاراست از حال کامل در قسمت اول استفاده شده است

۴- If you want to buy a car, I will lend you some money.

یا

۴- If you are going to buy a car, I will lend you some money.

نکته : چون تاکید بر قصد انحام کاری است که براش برنامه ریزی شده از Going to استفاده میکنیم

۵- If you are going to shop, I will come with you.

نکته : چون تاکید بر قصد انحام کاری است که براش برنامه ریزی شده از Going to استفاده میکنیم

۶- If I give you some money, Could you buy some stamp.

۷- If it rains today, I will stay at home and watch some movies.

۷- If it rains today, I am going to stay at home and watch some movies.

۸- If I get a good score in IELTS exam, I am going to study abroad.

۸- If I get a good score in IELTS exam, I will study abroad.