از Used to و Would استفاده بسیاری در زبان انگلیسی میشود ، هر دو برای بیان عادتی که در گذشته به تکرار اتفاق افتاده و دیگر تکرار نمیشود استفاده می گردد ، این ویدیوی آموزشی را با هم ببینیم در ادامه توضیحات بیشتری را با هم میخوانیم .

افعالی که پس از Used to و Would به کار میروند به شکل ساده یعنی بدون to هستند به مثال های زیر توحه کنید :

He used to play football for the local team, but he’s too old now.

That white house over there used to belong to my family. (It belonged to my family in the past, but not anymore.)

نکته پیرامون used to  و would

از Would  برای حالات منفی و سوالات Yes/No استفاده نمیشود

از would برای بیان حالات استفاده نمی شود. پس بنابراین با افعالی که حالات رو بیان میکنند مثل love, be understand و feel استفاده نمیشود.

🔸When I was a student, I used to love sleeping late on the weekends. (صحیح)

🔸When I was a student, I would love sleeping late on weekends. (غلط)

این ویدیوی آموزشی از بخش آموزش رایگان اکسین را با هم ببینیم

زمانی که میخواهیم در مورد موقعیت های موقتی که دیگر وجود ندارند صحبت کنیم از Used to بهره میبریم

Bill used to work for the police force ( but he doesn’t now :  پس این غلط است Bill would work for the police force)

حالت سوالی و منفی used to به شکل زیر است

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

didn’t used to like broccoli when I was younger, but I love it now. (Don’t use this form in exams.)

In very formal styles, we can use the negative form used not to:

She used not to live as poorly as she does now.

did you use to dance?