سری کتاب هری پاتر که یکی از پرفروش ترین رمان های نوشته شده تا کنون می باشند ، از بهترین منابع یادگیری زبان با مطالعه کتاب نیز هستند ، در این ویدیوی آموزشی ضمن آشنایی با این کتاب با لغات کاربردی مرتبط نیز آشنا می شویم.

در ادامه تعدادی لغت کاربردی که در ویدیوی معرفی کتاب هری پاتر آموزش داده شدند را با هم  می بینیم:

Let’s read a bestseller!

یه کتاب پرفروش بخونیم!

epic

حماسه

fantasy

داستان خیالی

cursed

نفرین شده

conclusion

نتیجه

adapt

انطباق یافتن

struggle

کشمکش

vanquish

مغلوب کردن

playwright

نمایشنامه نویس

mayhem

ضرب و شتم

اطلاعات بیشتر پیرامون کتاب هری پاتر :


Harry Potter and the Cursed Child is a two-part stage play written by Jack Thorne based on an original new story by Thorne, J. K. Rowling and John Tiffany. Previews of the play began at the Palace Theater, London on 7 June 2016, and it officially premiered on 30 July 2016.The play will open at Broadway on April 22, 2018, at the Lyric Theater in New York. Its cast will be similar to that of the first year on West-End, with actors including Sam Clemmett, Jamie Parker, Anthony Boyle, Noma Dumezweni and Paul Thornley. read more