آشنایی با عبارات مرتبط با راهنمایی و رانندگی در زبان انگلیسی ، همراه ما باشید با این ویدیوی آموزشی

Don’t even make me start talking about driving in Tehran! ? We really need to be careful on the streets here and follow the rules anywhere and anytime. (B1 students are supposed to watch this video).

خواهشاً منو مجبور نکنید که بخوام راجع به رانندگی در تهران شروع به صحبت کنم! ? ما واقعا نیاز داریم که توی خیابون های این شهر مراقب باشیم و از قوانین، هرزمان و هرکجا که هستیم تبعیت کنیم.

برخی عبارات انگلیسی مرتبط با راهنمایی و رانندگی را با هم مرور میکنیم

Safe and sound
سالم و امن.

Regulations
قوانین رسمی

Traffic Signs
علائم راهنمایی و رانندگی


یادگیری لغات انگلیسی به صورت کاربردی در بخش رایگان اپلیکیشن آموزش اکسین چنل و در وب سایت اکسین چنل