با هم چند تا کلمه کاربردی مرتبط با خانواده یاد بگیریم. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Let’s learn some family words together. B1 students will find this video useful.

کلمات مرتبط با خانواده را با هم مرور میکنیم

 

 An only child
تک فرزند

Nuclear family
خانواده هسته ای (مرکب از پدر و مادر و فرزندان)

 Extended family
خانواده گسترده (خانواده و خویشاوندان)

 Sibling
خواهر یا برادر

 Half-brother
برادر با پدر یا مادر مشترک

 Stepsister
ناخواهری

 Spouse
همسر

 

در ادامه همراه ما باشید با :

 اصطلاحات زبان انگلیسی در مورد خانواده

مکالمات رایج وضروری در مورد اعضای خانواده.

اصطلاحاتی درمورد خانواده

یادگیری زبان در سنین بالا : گمان میکنید برای یادگیری خیلی پیر شدید ؟