از used to برای بیان حالت هایی که در گذشته برقرار بودن و دیگه نیستن و یا افعالی که در گذشته به صورت عادت و تکرار اتفاق میافتادن و دیگه نمیافتن و یا برعکس، برای بیان حالت هایی که در گذشته برقرار نبودن ولی حالا هستن و یا افعالی که در گذشته اتفاق نمیافتادن ولی الان به صورت عادت و تکرار اتفاق میافتن استفاده میشه. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Use ‘used to’ to talk about states that were true in the past but no longer are; or actions that happened regularly in the past but no longer do. You can also use it to talk about states that were not true in that past but now are; or actions that didn’t happen regularly in the past but now do. B1 students will find this video useful.

به مثال های زیر پیرامون استفاده از used to توجه فرمایید

I used to be heavy. (but no longer am.)
 a state that was true in the past but no longer is

I didn’t use to be heavy. (but now I am.)
a state that was not true in the past but now is

 I used to visit my grandmother every weekend. (but I no longer do.)
an action that was repeatedly done in the past but now isn’t

 I didn’t use to visit my grandmother every weekend. (but now I do.)
 an action that was not repeatedly done in the past but now is

 

در بخش مقالات آموزش زبان میخوانید : آشنایی با روش های یادگیری زبان