دوستان، انگلیسی زبانان دو کلمه HOME و HOUSE را در شرایط مختلفی استفاده می‌کنند و این طرز استفاده برای زبان آموزان بسیار چالش برانگیزه ، تو این ویدیو یاد می گیرید که این دو کلمه در چه شرایطی استفاده می شن.

Guys, English people use HOME and HOUSE in different situations and it will be so challenging for learners.

این درس مناسب سطح A1 می باشد

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو نیز یاد می گیریم.»

Similar: مشابه
Different: متفاوت
Example: These two plates are very similar, but are different in material.

این دو بشقاب خیلی بهم شبیه هستند ولی در نوع متریال از هم متفاوتند.

Being relaxed: ریلکس بودن
Example: It often has the feeling of being relaxed.

اغلب احساس ریلکس بودن دارد.

Good atmosphere: جو خوب
Example: It’s warm and has a good atmosphere.

اینجا گرم (به لحاظ دوستانه بودن) است و جو خوبی دارد.

Connected to feelings: وابسته (همراه ) با احساسات
Example: ،hat is made by materials such as wood and stone and not connected to feelings.

آن از متریالی همانند چوب و سنگ ساخته شده و وابسته به احساسات نیست.

متن کامل این ویدیو به همراه اصطلاحات کاربردی را در متن زیر بخوانید:

Hello and welcome to OxinChannel. Today I want to tell you the difference between House and Home.

These two words are very similar, but they are a little different. When we talk about a place where we live, we say Home. It often has the feelings of being relaxed. We all love our homes. It’s warm and has a good atmosphere and you can live with your family in it but the house is a building or an apartment that is made by materials such as wood and stone and not connected to your feelings. You can say HOME SWEET HOME, but you cannot say HOUSE SWEET HOUSE.

Hope you enjoyed it, until next time see you soon, catch you later.