شده تا حالا تو بحث آب و هوا به مشکل برخورد بکنین و ندونین کجا اسم استفاده کنین، کجا فعل و کجا صفت؟

این ویدیو برای سطح A1 مناسبه

Dear friends, one common mistake learners make when talking about the weather is mixing up the noun, adjective and verb forms of weather words.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون آب و هوا یاد می گیریم.

How’s the weather? هوا چه جوریه؟

 What’s it like out?  هوای بیرون چه جوریه؟

What’s the weather like? هوا چه جوریه؟

 It is snowy (adjective) Correct 

 It is snowing (verb) correct