دوستان امروز با اصطلاحاتی کاربردی آشنا میشیم که میتونید در معرفی اعضاء خانوادتون استفاده کنید . مثل اینکه بخوایید بگید این آدم با همه فرق میکنه. همراه ما باشید در اکسین چنل

این ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب میباشد

Dear friends, there are some English idioms that you may find useful for speaking about your family.

دراین ویدیو با عبارات زیر پیرامون خانواده آشنا میشویم

Black sheep of the family یک نفر که با بقیه متفاوته

 It runs in the family مشخصه ای که در همه خانواده معموله

 Flesh And Blood  هم خون و عضو خانواده