دوستان تا به حال شده با کسانی برخورد کنید که خیلی حرف میزنن؟ امروز چندتا اصطلاح داریم که برای این افراد پرحرف استفاده میشه.البته این ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب میباشد.

Dear friends, have you ever faced a person who talks a lot? This video shows you some idioms that can describe these people. A2 students will find this video useful

در این ویدیو با عبارات و اصطلاحات زیر پیرامون افراد پرحرف آشنا میشیم

chatty – chatterbox
کسایی که خیلی حرف میزنن

Big Mouth
دهن لق

 

در ادامه : با اصطلاحات کاربردی انگلیسی در آموزش رایگان اکسین چنل آشنا شوید