دوستان عزیز امروز چند اصطلاح درمورد دوست نداشتن یاد میگیریم .این ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب میباشد.

Dear friends, today we are going to be learning some idioms about disliking something.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون بیان دوست نداشتن یاد می گیریم

 

float:در آب شناور بودن, غوطه ور بودن

boat: قایق

politics: علوم سیاسی, سیاست

در ادامه مبحث همراه ما باشید با :اصطلاحاتی در مورد بیان دوست داشتن

فرق بین دوست داشتن کلی و دوست داشتن خاص