دوستان همیشه بین دو کلمه ” اجاره ” و ” اجاره نامه ” به اشتباه بر میخورن که تو این ویدئو کاملا توضیح داده شده است. همچنین با اصطلاحات اجاره ی خانه آشنا میشویم ، همراه ما باشید

ین ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب

Dear friends, obviously, these two words “rent and lease “make you confuse, this video will show you the difference between “rent and lease”.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون اجاره کردن خانه یاد می گیریم

 landlord: صاحبخانه مرد
Example: The landlord promised to redecorate the house.

 Landlady: صاحبخانه زن
Example: The landlady promised to reduce the rent.

 Property: مایملک
Example: The books are my personal property.

 Owner: مالک
Example: I am the owner of three antique cars.

 The lessee: اجاره کننده, مستاجر
Example: He is the lessee of the club.