باهم رایج ترین عباراتی که تو رستوران استفاده میشه رو یاد بگیریم. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Here are some common expressions used at a restaurant. B1 students will find this video useful

در این ویدیو عبارات و اصطلاحات زیر رو پیرامون رستوران یاد میگیریم

 I’ll have…(informal)
سفارش من هست…(غیر رسمی)

 I’d like…(formal)
سفارش من هست…(رسمی)

 What do you recommend?
شما چی پیشنهاد میکنید؟

 Is this sereved with….(salad, rice) ?
با…(سالاد، برنج) سرو میشه؟

در ادامه همراه ما باشید با : اصطلاحات انگلیسی رایج در رستوران (بخش دوم)