دوستان وقتی تو خرید میخوایید بگید سایز معمولی میپوشم یا اتاق پرو کجاست میدونید چه اصطلاحاتی رو باید به کار ببرید ؟ همراه ما باشید با اصطلاحات انگلیسی هنگام خرید لباس

ین ویدئو برای دوستان گروه A2 مناسب میباشد.

Dear friends, whenever you are going to buy something at a store and you need some sentences such as: What size are you? How much does it cost? Or Where is the changing room? OxinChannel invites you to watch this video. A2 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون خرید لباس یاد می گیریم

I’m looking for…
دارم دنبال …. میگردم

What size are you?
سایزتون چیه؟

I’m a medium.
سایز متوسط میپوشم.

Could I try them on?
میشه بپوشمشون؟

How do they fit?
اندازش چطور بود؟

That’s a rip-off!
مگه سر گردنس!