ساز می زنید؟ برای دوستانتون برای خانوادتون؟ کامنت بذارید بهمون بگید. با اصطلاحات اوقات فراغت در آموزش زبان اکسین چنل آشنا شوید 

این ویدیو برای سطح A2 مفیده

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو یاد می گیریم.

primary school = دبستان
.Example: I learned how to play the piano in primary school
پیانو زدن رو وقتی دبستان بودم یاد گرفتم.

take classes = کلاس رفتن
?Example: Did you take any art classes
کلاس هنر رفتی؟

متن کامل ویدیو:

.Anna: What kind of things do you do if you have time

.Jessie: If I have time, I play the piano

?Anna: I didn’t know you knew how to play the piano. When did you learn how to do that

.Jessie: I first learned in primary school

?Anna: Did you take any art classes or something

.Jessie: Yes, I did

?Anna: Is it ok if you play in my birthday party

?Jessie: Sure, why not