از آنجا که شما به دنبال یادگیری اصطلاحات تکنولوژی به این صفحه آمده اید ، پیشنهاد میکنیم برای یادگیری ۹۹ اصطلاح کاربردی تکنولوژی به فارسی و انگلیسی و توضیحات تکمیلی آن ها ، این مطلب را مطالعه نمایید

چطور به انگلیسی در مورد تکنولوژی صحبت کنیم؟ انواع مختلف تکنولوژی چی هستند؟

Can you talk about technology in English? Can you name items of technology?

A2 students will find this video useful.

«تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو نیز یاد می گیریم»

at the moment = همین الان
Example: What are you doing at the moment?
الان داری چی کار میکنی؟

lots = خیلی
Example: I have lots of computer games.
.خیلی بازی کامپیوتری دارم

gadget = ابزار تکنولوژی
Example: cell phones and tablets are gadgets.
.موبایل و تیلت ابزار تکنولوژی هستند

«متن ویدیو رو با هم مرور میکنیم »

Interviewer: What items of technology do you have with you at the moment? On me at the moment I just have my mobile, that’s all. Let’s ask other people.

۱: I have got my cell phone with me here in my pocket, an e-book, an iPod and so let’s say lots and lots of gadgets.

۲: I only have my phone with me and it is connected to telegram.