دوستان میدونید برای گرفتن کارت پرواز چه جملاتی رو باید بگید و یا چه سوالاتی از شما پرسیده میشه؟ همراه اکسین چنل باشید با اصطلاحات فرودگاه

Dear friends, do you know how to ask some questions at the airport or what to say when you are asked some questions. This video gives you some tips.

این ویدیو برای سطح A2 مناسب است

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر را پیرامون اصطلاحات فرودگاه یاد می گیریم

Where are you flying to?
پروازتون به کجاست؟

Put it on the scale.
بذارید رو ترازو.

Stopover
توقف
Example: I have a stopover in Chicago.

Straight
مستقیم
Example: It goes straight to Los Angeles.