در این درس قصد داریم با دو اصطلاح کاربردی انگلیسی آشنا شویم : ۱.وقتی کسی تو خانواده با یقیه فرق داره. ۲. وقتی همه تو یه خانواده یه ویژگی مشترک دارن.این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

What do you say when someone is really different from the rest of the family? What do you say when people in a family share certain characteristics? B1 students will find this video useful.

با اصطلاحات کاربردی پیرامون خانواده آشنا شوید

Nathan is the black sheep of the family.
ناتان با همه تو خانواده فرق داره.

My brothers and I have red hair. It runs in the family.
من و برادرهام موی قرمز داریم. همه تو خانواده اینجورین.

 

در ادامه  همراه ما باشید با :

مکالمات رایج وضروری در مورد اعضای خانواده.

اصطلاحاتی درمورد خانواده

یادگیری زبان در سنین بالا : گمان میکنید برای یادگیری خیلی پیر شدید ؟

آموزش کلماتی مرتبط با خانواده در زبان انگلیسی