اصطلاحات و جملات رایج وقتی که میخوایم اتاق هتل رزرو کنیم رو تو این ویدیو یاد میگیریم.. این ویدیو برای سطح B1 مناسبه.

Here are some common expressions that are used when booking a hotel room. B1 students will find this video useful.

تو این ویدیو کلمات و عبارات زیر رو پیرامون رزو کردن اتاق هتل یاد می گیریم

 I would like a room for the 20th through the 23rd.

 What kind of room would you like?

 I’m afraid all of our single rooms are reserved.

 The only room we have available is a twin.

 How much for the twin room?

 I’ll take the room.

 I need to have your credit card information please.

 

در ادامه مبحث همراه ما باشید با :

آموزش استفاده ازجملات کاربردی انگلیسی در هتل

اصطلاحاتی در مورد وارد شدن به هتل

لغات انگلیسی در سفر همراه با خاطرات جسیکا