میدونی افراد انگلیسی زبان زمانی که تو دردسر می افتن  از چه اصطلاحی استفاده می کنن؟

این ویدیو مناسب افرادی هست که در سطح A1 هستن. اصطلاحات انگلیسی در دردسر های روزانه را در اکسین چنل دنبال نمایید

Today’s idiom is “being in trouble” ,hope A1 levels enjoy the video.