بعضی افراد تصمیماشونو همیشه میذارن لحظه آخر.شما چی؟دقیقه نودی هستید؟ با اصطلاح تصمیم گیری در دقیقه آخر به زبان انگلیسی آشنا بشیم؛  این ویدیو برای B1 مناسبه.

Here’s the idiom of the week. You can use it when someone leave their decision to the last minute. B1 students will find this video useful.

اصطلاح تصمیم گیری در دقیقه آخر به زبان انگلیسی

A: Where shall we go at the weekend?
آخر هفته کجایی؟
B: I don’t know. We’ll think of something later.
نمی دونم. یه فکری میکنم بعدا.
A: You and your eleventh-hour decisions
تو و تصمیمای لحظه آخرت

در ادامه همراه ما باشید با :

بیان برنامه های آینده با استفاده از be going to

در بخش مقالات آموزش زبان اکسین چنل میخوانید :

چطور زبان یاد بگیرم ؟ ۱۰ چیزی که برای یادگیری زبان باید بدانید